Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY, Rok szkolny 2020/2021 - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY, Rok szkolny 2020/2021

Ubezpieczenia > oferty > Compensa Grupowe
Compensa TU S.A. VIG
OFERTA GRUPOWA dla DZIECI I MŁODZIEŻY
Rok szkolny 2020/2021
ZAKRES ŚWIADCZENIA Wariant A Wariant B Wariant C Wariant IV
Sumy/limity

Składka roczna dla dzieci i młodzieży do lat 20:

39 zł

50 zł

60 zł

75 zł

Po 30.10.2020 r. możliwy jest zakup

polisy indywidualnej od następstw NNW

Składka dla studentów - nie ubezpieczamy uczących się osób dorosłych (szkoły dla dorosłych):

47 zł

60 zł

72 zł

90 zł

dostępny u Agenta

Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru* 7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 22 500 zł
Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu po NW 150/225* zł 250/375* zł 350/525* zł 450/675* zł
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 5 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 20 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne 30 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł) 3 000 zł 4 000 zł 6 000 zł 8 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 10 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 10 zł/dzień 35 zł/dzień
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci 2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Pomoc udzielona opiekunom dziecka w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści