Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenia > oferty > Compensa Grupowe
Compensa TU S.A. VIG NNW SZKOLNE V - typ 184
OFERTA SPECJALNA GRUPOWA dla uczniówPlacówek Oświatowych
na rok szkolny 2021/2022
     Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat,
z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul
ZAKRES ŚWIADCZENIA Wariant A Wariant B Wariant C Wariant IV
Sumy/limity

Składka roczna dla dzieci i młodzieży do lat 20:

44 zł

55 zł

65 zł

80 zł

Po 30.10.2021 r. możliwy jest zakup

polisy indywidualnej od następstw NNW

Składka dla studentów - nie ubezpieczamy uczących się osób dorosłych (szkoły dla dorosłych):

52 zł

65 zł

77 zł

95 zł

Klauzula nr 14OC w życiu prywatnym
suma gwarancyjna 25.000 zł
dodatkowo płatna +15 PLN
można ją dokupić przy rejestarcji na stronie Compensy.
Użyte skróty: NW – nieszczęśliwy wypadek,; SU- suma ubezpieczenia.
Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu
wskutek nieszczęśliwego wypadku
15 000 zł 25 000 zł 35 000 zł 45 000 zł
Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku
na zdrowiu wskutek aktów terroru*
7 500 zł 12 500 zł 17 500 zł 22 500 zł
Za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu po NW 150/225* 250/375* 350/525* 450/675*
Świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 20 000 zł 40 000 zł 60 000 zł
Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru 5 000 zł 10 000 zł 20 000 zł 30 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 150 zł
Zwrot kosztów zleconej przez lekarza operacji plastycznej będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku 500 zł
Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł
Klauzula nr 1 – zwrot kosztów leczenia 2 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł
Klauzula nr 2 – dzienne świadczenie szpitalne 15 zł 20 zł 25 zł 30 zł
Klauzula nr 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł
Klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji 2 000 zł 3 000 zł 4 500 zł 6 000 zł
Klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego (limit dotyczący uszkodzeń 500 zł) 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł
Klauzula nr 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku - 5 000 zł
Klauzula nr 10 – dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 10 zł/dzień 20 zł/dzień 25 zł/dzień
Klauzula nr 11 – bezpieczne dziecko w sieci 2 zgłoszenia
Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł
Pomoc udzielona opiekunom dziecka w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie
Pełne informacje w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia  V typ 184 zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku i zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą Zarządu nr 21/04/2021 z dnia 24.04.2021 r. i mających zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 30 kwietnia 2021 roku do pobrania TUTAJ
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści