Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY - Ubezpieczenia

Arkadiusz Kamiński — Pośrednictwo Ubezpieczeniowo–Finansowe
Przejdź do treści

Compensa TU S.A. VIG – Ubezpieczenia SZKOLNE dla DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenia > oferty > Compensa Grupowe
Compensa TU S.A. VIG NNW SZKOLNE V - typ 184
OFERTA SPECJALNA GRUPOWA dla uczniówPlacówek Oświatowych
na rok szkolny 2021/2022
Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje cały świat,
z zastrzeżeniem postanowień określonych dla poszczególnych klauzul
Szanowni Państwo

Nowe warunki ubezpieczenia grupowego NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej posiadają następujące zalety:
 • do wyboru mają Państwo cztery warianty z sumami ubezpieczenia dla uszczerbku na zdrowiu:
  • 15.000 zł / za 44 zł. rocznie
  • 25.000 zł / za 55 zł. rocznie
  • 35.000 zł / za 65 zł. rocznie
  • 45.000 zł / za 80 zł. rocznie
 • sport uprawiany w klubach i sekcjach pozaszkolnych w zakresie odpowiedzialności(+), za wyjątkiem sportów ekstremalnych;
 • ochroną objęte są sporty walki oraz sporty obronne takie jak; karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung–fu, tai chi, aikido, kursy samoobrony organizowane na terenie placówki oświatowej, signum polonicum, rekonstrukcje walk, bitew historycznych;
 • dodatkowe świadczenie za uszczerbek na zdrowiu (+50%) na skutek ataku terrorystycznego/rozruchów na terenie UE (+) ;
 • wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych oraz operacji plastycznej niezbędnej wskutek wypadku (+);
 • w definicji nieszczęśliwego wypadku także (+):
  • zawał serca i udar mózgu,
  • usiłowanie popełnienia lub popełnienie samobójstwa,
  • utonięcie,
  • atak epileptyczny,
  • omdlenie;
 • pobyt w szpitalu na skutek wypadku płatny od 1-go dnia przy 2-dniowym a minimum 16 godzinnym pobycie w szpitalu;
 • świadczenie zwrotu kosztów poszukiwania do 5.000 zł. w przypadku zaginięcia dziecka (+); - wysokie limity na koszty leczenia, rehabilitacji i zakupu środków pomocniczych (+);
 • zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku;
 • zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią ubezpieczonego dziecka na skutek nieszczęśliwego wypadku;
 • świadczenie za pogryzienie przez psa, kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia 200 zł.,  o ile Ubezpieczony zmuszony był skorzystać z pomocy leczenia ambulatoryjnego (+);
 • w definicji kosztów leczenia uwzględnione także leki przepisane przez lekarza w związku z wypadkiem (+);
 • limit dla świadczenia zwrotu kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku, nie więcej niż 500 zł w okresie ubezpieczenia (+);
 • pomoc psychologiczna związana ze skutkami wypadku do 500 zł. (+);
 • usługa Compensa iMe:
  • pomoc informatyczna (2 zgłoszenia w okresie ubezpieczenia) w przypadku awarii komputera, laptopa, tabletu ubezpieczonego oraz
  • Stalking – pomoc od iMe Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów udzielenia Ubezpieczonemu pomocy w przypadku stalkingu tj. formy przemocy emocjonalnej polegającej na uporczywym nękaniu w mediach społecznościowych i przez pocztę elektroniczną oraz wiadomości tekstowe (SMS/MMS):
   • pomoc w instalacji programu nagrywającego, pomoc w przygotowaniu pism o zabezpieczenie numeru IP i innych danych internetowych w celu ustalenia sprawcy, pomoc w organizacji usług prywatnego detektywa, który będzie prowadził obserwację i inne czynności przewidziane prawem (bez pokrycia kosztów usług),
   • udzielenie wskazówek dotyczących możliwości złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwie do prokuratury
   • pomoc psychologiczna dla ofiary stalkingu – 1,5 godziny konsultacji psychologicznej dla Ubezpieczonego,
   • udzielenie wskazówek dotyczących możliwości wystąpienia z pozwem o zapłatę za naruszenie dóbr osobistych.
 • pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka 1 zgłoszenie;
 • pracownicy Placówki mogą:
  • ubezpieczyć swoje dzieci spoza szkoły
  • zapłacić tą samą składkę co uczniowie i być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków (+);
 • za dopłatą w zakresie mogą znaleźć się następujące klauzule OC: (+)
  • Klauzula nr 12 – odpowiedzialność cywilna dyrektora placówki oświatowej z SU 100.000 zł.- , składka 5 zł od osoby;
  • Klauzula nr 13 – odpowiedzialność za mienie powierzone na przechowanie do szatni 3 000 zł / limit na zdarzenie 200 zł (+) - składka 200 zł płatna przez placówkę
  • Klauzula nr 14 – odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (w tym podczas praktyk i stażu)*  suma ubezpieczenia 25 000 zł , składka 15 zł od osoby.

Mam nadzieję, że te informacje pozwolą Państwu podjąć decyzję i będzie mi miło nawiązać współpracę.
___________________________________
* Dla uczniów od 13 do 26 r.ż.
Dodatkowo
Dla zainteresowanych Rodziców możliwość dokupienia wyższej sumy ubezpieczenia NNW w wariantach indywidualnych oraz wysokie zniżki na ubezpieczenia mieszkaniowe.
Arkadiusz Kamiński
Pośrednictwo
Ubezpieczeniowo-Finansowe
tel.: (+48) 694-49-49-53
Ul. Jagiellońska 30C/9, 80-367 Gdańsk.
Wróć do spisu treści